Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Privacy beleid

By Olga legt in het kader van haar verkoopactiviteiten gegevens vast wanneer je een product afneemt, besteld, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of anderszins contact met House of Fashion. De bescherming van privacy is belangrijk voor je en voor ons. Je persoonsgegevens zijn zo goed wij kunnen beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Alleen ons personeel en de partijen waar wij mee samenwerken hebben toegang tot de gegevens. Wij werken met de beveiliging van de programma’s Woocommerce en Mailchimp om te voorkomen dat onbevoegden buiten onze organisatie toegang hebben tot je persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonsgegevens is om je te kunnen contacteren over door je je bestelde artikelen, om je te informeren over onze acties en bezigheden, maar ook voor de verkoop en de verzending van onze producten. Je hebt het recht kennis te nemen van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Je dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de eigenaar. De gevraagde inzage dient binnen een redelijke termijn te kunnen plaatsvinden. Je kunt verzoeken om verbetering of aanvulling van op je betrekking hebbende gegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van op je betrekking hebbende gegevens, die in strijd met het reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. Je dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de eigenaar.

By Olga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgt By Olga de wetwijzigingen. Het privacyreglement van ByOlga is schriftelijk op te vragen bij ByOlga. Dit kan door je schrijven te versturen naar het onderstaande winkeladres of email

By Olga – House of Fashion
Kleiwegstraat 6-8
2801 GM Gouda
+31(0)623779924
webshop@byolga.nl